اختفار

نیروانا: مامی جون برام کتاب می خونی؟

مامی: بله عزیزم برو مسواکت رو بزن و آماده خواب شو تا بیم

نیروانا: مامی دندونام رو شستم و لباس خوابم رو هم ÷وشیدم میایی لطفا بخونی؟

مامی: بله عزیزم برو توی تختت تا بیام

نیروانا: مامییییییییییییییییییی تو تختمم ها بیا دیگه

مامی: چشم دخترم بذار میز رو مرتب کنم بیام

نیروانا: مامی مامی مامی بیا بیا بیا

مامی: باشه عزیزم بذار منم دندونامو مسواک بزنم میام

.

.

.

نیروانا دم دستشوئی با دستهای به کمر زده و یه کتاب توی دست: مامی جان اختفار (همون افتخار خودمون)میدی حداقل یه دونه کتاب برام بخونی یانه؟

/ 7 نظر / 9 بازدید
نیوشا و پارمیدا

[ماچ] [ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

مامان دیبا و پرند

سلام دوستم ای جونم . بیا خودم برات کتاب می خونم این مامان گرفتار رو ولش کن. [عصبانی]

مامان الی

سلام.خوبید؟به قول نیروانا جون اختفار میدین به ما هم سر بزنید؟

خاله شوفوکه

سلام خاله قربونت بره با این مامی بی معرفتت

حمید

[ماچ][ماچ][خجالت] [ماچ][ماچ] [ماچ] [ماچ] [ماچ] [بغل]قوربونتون برم

شکوفه خانم

[ماچ][ماچ][ماچ][ما[ما[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]چ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]چ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ما[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]چ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]][ماچ][ماچ][ماچ][ما[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]چ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][م[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]اچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]