نیروانا و پنگول و پنبه

پنجشنبه صبح ساعت ١٠ برنامه رنگین کمون رو ببینید نیروانا گلی ما هم هست

بهمون گفتند حتما با روسری ببریمش و لاک هم نداشته باشه !!!!!!خنده داره نه؟

/ 10 نظر / 9 بازدید
مامان دیبا و پرند

سلام دوستم رنگین کمون ساعت 12 پخش نمیشه ( شبکه 5) ؟؟؟[سوال] آخه نیروانا که هنوز خیلی کوچولو هست روسری واسه چی؟؟؟[عصبانی]

آرزو مامان آرش

سلام خوبی؟ حیف که من ندیدم. ولی عجیبه که برای دختر به این سن روسری را اجباری گفتند! [ناراحت]

مامان هیژا

تو این سن هم با روسری؟!!!!! وافعاَ مسخره س واقعاَ

مجید

گريه آوره نه خنده آور