فشار خون

اتاق نیروانا بانو توسط خود ایشون تبدیل شده بود به یک جنگل شلوغ

با یه قیافه جدی بهش گفتم تا نره و اتاقش رو تمیز نکنه اصلا اجازه دیدن کارتون و بازی کردن رو نداره

متوجه شد که این دفعه اصلا شوخی ندارم ولی زیر لب کلی غر غر کرد و مشغول جمع کردن اتاقش شد و هی زیر لب میگفت از دست مامی،ای خدا این چه مامیی که من دارم ؟ چقدر اذیتم میکنه و و و و

چند دقیقه بعد بدون اینکه اتاقش مرتب شده باشه دست به کم اومد بیرون و گفت :مامی میدونی چیه؟ من بیشتر از این نمیتونم تمیز کنم

وقتی ازش پرسیدم چرا؟

شنیدم که : خب اگه بیشتر از این زحمت بکشم فشار خونم میره بالا

/ 4 نظر / 6 بازدید
مامان محمد ابراهیم

سلام فشار خونم میره بالا[قهقهه] خوبه که از حالا رعایت کنه و زیاد زحمت نکشه در آینده هم مثل ما هزار تا مرض نمیگیره[نیشخند]

نفيس

ای جون مواظب فشار خونش باشید خوب[قهقهه][بغل]